เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ

รหัสสินค้า 29596

ชื่อ : เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่องผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1420 คน

Organic Rankine Cycle (0Rc) 
    
 เป็นระบบการทำงานที่ใช้หลักการของวัฏจักรแร็งคิน (Rankine Cycle) แต่ใช้สารทำงานในกลุ่มสารอินทรีย์ (0rganic) ที่มีมวลโมเลกุลสูง สามารถเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอที่อุณหภูมิต่ำหรือมีจุดเดือดต่ำ (Bolling point) เมื่อเปรียบเทียบกับจุดเดือดของน้ำที่ใช้เป็นสาร ทำงานในระบบแร็งคิน ทำให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ ORC สามารถทำให้สารทำงานกลายสถานะจากของเหลวเป็นไอ เพื่อใช้ขับกังหันและผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ โดยใช้แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ำ

ABSOLUTE ORC Engine 
        ออกแบบและผลิตในประเทศไทย โดยนำความร้อนเหลือใช้จากโรงไฟฟ้าชีวภาพมาทำไฟฟ้า
เครื่องผลิตไฟฟ้า ORC Engine ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนเหลือทิ้ง อุณหภูมิต่ำ แหล่งความร้อนเช่น ไอเสีย, ไอน้ำ, น้ำร้อน, น้ำพุร้อน

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่บริษัทฯ