เครื่อง ORC ความร้อนจากไอเสีย และน้ำร้อน

รหัสสินค้า 30848

ชื่อ : เครื่อง ORC ความร้อนจากไอเสีย และน้ำร้อน
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครื่อง ORC ความร้อนจากไอเสีย และน้ำร้อน

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 912 คน

เครื่อง ORC Engine พร้อมชุด Heat exchanger นำความร้อนจากไอเสียจากเตาเผาขยะ มาผลิตเป็นไฟฟ้า ขนาด 15 KW สามารถดูการทำงานควบคุม Online ได้ 
: สถานที่ติดตั้ง ม.แม่ฟ้าหลวง